Запись на просмотр с 10.00 до 20.00 ежедневно
Главная » Офіційні правила проведення рекламної Акції та розіграшу призу «Квартиру придбай – відпустку вигравай» ТОВ «КРЮКІВЩИНА»

Офіційні правила проведення рекламної Акції та розіграшу призу «Квартиру придбай – відпустку вигравай» ТОВ «КРЮКІВЩИНА»

Додаток № 1
до Наказу № 20 від «11» серпня 2017р.

 

Офіційні правила проведення рекламної Акції та розіграшу призу
«Квартиру придбай – відпустку вигравай»
ТОВ «КРЮКІВЩИНА»
(надалі – Правила)

1. Організатор Акції:
1.1. Організатором акції «Квартиру придбай – відпустку вигравай» (далі – “Акція”) є Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЮКІВЩИНА», що зареєстровано згідно законодавства України за адресою: 08141, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, Бульвар Тараса Шевченка, буд.10. офіс 109 (надалі – Організатор).
1.2. Акція проводиться з метою реклами Товарів Організатора.
1.3. Під Товарами Організатора в даних Правилах розуміють майнові права на квартири в будинках, що будуються на Об’єкті.
1.4. Під Об’єктом в даних Правилах розуміють Об’єкт будівництва «Будіництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Відродження, буд. 1,2,3,4,5,6,7 в с. Крюківщина, Києво – Святошинського району Київської області, Україна»»
1.5. Туристичним партнером Акції є Фізична особа – підприємець Лобода Ольга Євгенівна, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 21.11.2012р. 2 103 000 0000 073031, місце проживання фізичної особи – підприємця: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, буд. 70, кв. 23. (надалі – Туристичний партнер)

2. Участь в Акції:
2.1. Учасниками Акції/розіграшу (надалі – Учасники Акції або Учасники) можуть бути фізичні особи, громадяни України, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі – Учасники Акції).
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора, або пов’язаних з ним осіб, їх родичі, члени сім’ї (подружжя, діти, брати/сестри, батьки), особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років, а також особи, які не відповідають умовам або не виконуються умови даних Правил.
2.3. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

3. Територія і строк проведення.
3.1. Територія Акція проходить за адресою місцезнаходження відділу Продажів Організатора: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Відродження, 1. Строк проведення Акції з 12 серпня 2017 року по 27 серпня 2017 року включно.
3.2. Термін проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

4. Умови участі в Акції:
4.1. Для участі в Акції необхідно протягом терміну проведення Акції виконати всі наступні дії:
4.1.1. укласти з Договір купівлі-продажу, щодо майнових прав на квартиру в будинку, що будується на Об’єкті (до введення Об’єкту в експлуатацію);
4.1.2. сплатити в строк до «27» серпня 2017р. включно перший платіж за укладеним Договором купівлі-продажу та надати Організатору копію платіжного документа, що підтверджує факт оплати.
4.2. Невиконання умов Акції, визначених у п. 4.1 цих Правил протягом періоду проведення Акції, позбавляє особу права брати участь у Акції і претендувати на участь у розіграші Призу.
4.3. Ідентифікація Учасників Акції здійснюється Організатором Акції за допомогою Договору купівлі-продажу, укладеного Учасником та паспорту громадянина України Учасника.

5. Призовий фонд Акції
5.1. Призовий фонд Акції формується на розсуд Організатора.
5.2. Призовий фонд складається з Сертифікату на суму 20 000,00 грн. (номінал Сертифікату) в кількості 1 (одна) шт. на придбання туристичної подорожі (надалі – Сертифікат).
5.3. Призовий фонд обмежений і складає кількість, визначену в п. 5.2. даних Правил.
5.4. Заміна Призу Розіграшу будь-яким іншим благом не допускається.
5.5. Під Призом за даними Правилами розуміється можливість придбання Учасником, який став Переможцем Розіграшу Сертифікату, вказаного в п. 5.2. цих Правил у Організатора за 1,20 грн. в т.ч. ПДВ 0,20 грн.

6. Умови визначення Переможця та оголошення результату Розіграшу
6.1. Визначення Учасника, який отримає право на придбання Призу за умовах, визначених цими Правилами, здійснюється у відповідності до цих Правил з дотриманням наступної процедури:
6.1.1. Визначення Переможця здійснюється «29» серпня 2017р. в результаті Розіграшу (під Розіграшем розуміється визначення одного Переможця шляхом випадкового відбору (із застосуванням лототрону до якого поміщаються папірці, з зазначенням на кожному адреси квартири, стосовно майнових прав на які Учасником був укладений Договір купівлі- продажу).
6.1.2. Переможець буде визначений випадковим чином серед Учасників, які виявили бажання взяти участь в Акції та виконали всі умови та правила Акції.
6.2. Визначення Учасників, які отримали право на участь у Розіграші Здійснюється за участю представників Організатора.
6.3. Результати Розіграшу та визначення Переможця Акції, який отримав право на отримання Призу оформлюються Протоколом, в якому зазначається Прізвище, Ім’я та По-батькові, паспортні дані, ІПН Переможця, а також повна адреса квартири, стосовно майнових прав на яку був укладений Учасником Договір купівлі-продажу. Протокол підписується представниками Організатора.
6.4. Учасник не може передавати чи уступати свої права, пов’язані з участю в Розіграші третім особам.
6.5. Про результат Розіграшу, а саме ПІБ Переможця, адресу квартири, стосовно майнових прав на яку Договір купівлі-продажу, був укладений Учасником, який визначений Переможцем Організатор повідомляє шляхом розміщення вказаної інформації на сайті Організатора www.krkv.com.ua , на офіційних сторінках в мережі Facebook за Інтернет адресою: https://www.facebook.com/kvartalkrukovshina,
https://www.instagram.com/kvartalkrukivshina/ та шляхом повідомлення Переможця за телефоном, зазначеним в Договорі купівлі-продажу.

7. Умови отримання Призу.
7.1. Для отримання Призу, Переможцю, необхідно впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати проведення Розіграшу звернутися до Відділу продажу Організатора за адресою: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Крюківщина вул. Відродження, 1, сплатити на рахунок Організатора суму у розмірі 1,20 грн. в т.ч. ПДВ 0,20 грн., пред’явити Організатору документ, що підтверджує оплату та надати Організатору його копію.
7.2. Для того, щоб скористатись Сертифікатом, Переможець має право звернутись до Туристичного партнера в строк до 31 грудня 2017 року, пред’явити Сертифікат, обрати туристичну подорож, підписати Договір про надання туристичних послуг та надати/оформити з Туристичним партнером всі документи, необхідні для бронювання туристичної подорожі, а також, у випадку необхідності, надати Туристичному партнеру всі документи, необхідні для оформлення візи, у випадку, якщо між Україною та країною, подорож до якої обрано Переможцем, згідно чинних міжнародних договорів та угод встановлений візовий режим.
Після проведення бронювання туристичної подорожі, Переможець, зобов’язаний пред’явити Організатору документ, що підтверджує бронювання, туристичної подорожі та надати копію вказаного документу, засвідчену підписом та печаткою Туристичного партнеру для перерахування Організатором Туристичному партнеру суми у розмірі номіналу Сертифікату.
7.3. У випадку, якщо ціна Туристичної подорожі перевищує Номінал Сертифікату, Переможець має право за власний рахунок доплатити суму що відповідає різниці ціни обраної туристичної подорожі та номіналом Сертифікату.
7.4. У випадку, якщо ціна обраної Переможцем Туристичної подорожі буде нижчою за Номінал Сертифікату, різниця між ціною обраної Переможцем туристичної подорожі та Номіналом Сертифікату ані Переможцю, ані Туристичному партнеру не перераховується і не підлягає будь-якій компенсації а будь-якому вигляді. В такому випадку, Організатором Туристичному партнеру перераховується ціна обраної Переможцем туристичної подорожі в межах суми Номіналу Сертифікату.
7.5. У випадку, якщо Переможець в строк, вказаний в п. 7.1., 7.2. цих Правил не звернувся до Організатора та/або Туристичного партнера та/або не виконав будь-яку з вимог, вказаних в п. 7.1., 7.2. цих Правил, Переможець вважається таким, що втратив своє право на отримання Призу та позбавляється можливості скористатись Призом. Будь-які претензії від Учасників з цього приводу Організатором та Туристичним партнером не приймаються, а умови Акції, визначені цими Правилами оскарженню не підлягають.
7.6. Строки, встановлені в. 7.1, 7.2. цих Правил продовженню не підлягають.

8. Інші умови:
8.1. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо порушення цих Правил у разі порушення Учасниками умов проведення Акції.
8.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.
8.3. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію в порядку, передбаченому в цих Правилах.
8.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.
8.5. Організатор не несе відповідальності за якість послуг, що надається третіми особами, в тому числі Туристичним партнером, а також готелями, транспортними перевізниками, страховиками та іншими особами щодо організації, супроводження та здійснення туристичної подорожі.
8.6. Учасник, що бере участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою безумовну згоду з ними.
8.7. Грошовий еквівалент Номіналу Сертифікату не виплачується.
8.8. Усі результати Акції та рішення Організатора є остаточними і оскарженню не підлягають.
8.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.10. Приймаючи участь в Акції Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції та Розіграші.
8.11. Організатор Акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
8.12. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на участь в Розіграші.
8.13. Організатор Акції має право відмовити в перерахуванні Туристичному партнеру суми у розмірі Номіналу сертифікату, якщо Переможець не виконав інших умов цих Правил або не надав Організатору та/або Туристичному партнеру документів, передбачених цими Правилами. При цьому Переможець не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
8.14. Ці умови розміщені на сайті www.krkv.com.ua

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції:
9.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет сайті www.krkv.com.ua.
9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

10. Персональні дані
10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції та отриманням Призу.
10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником персональних даних, а саме: імя, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі – «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні, світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних що стосуються здоров’я чи статевого життя – не здійснюються). Організатором з маркетинговою та/чи іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою в т.ч. але не обмежуючись право публікації (в т.ч. його імені та зображення)в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом чи способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.4. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист Персональних даних, розміщених Учасником від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення Персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
10.5. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їх персональні дані, фото-, відеоматеріали з їх участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції, можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо – та відеоматеріалах, та розміщення реклами в мережі Інтернет без виплати будь-якої винагороди. Акторські права на такі матеріали належать Організатору.
10.6. Процедура визначення Переможця Акції не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці правила не є Публічною обіцянкою винагороди, або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від учасників Акції або за їх участь в Акції.

Директор
ТОВ «Крюківщина» Соболь Д.В.